Monthly Archives: May 2018


Като бях малка, само знах да говоря на български. Това беше много полезно за моя живот защото, всичките ни семейни приятели са българи, и почти цялото ми семейство живее в […]
read more
Categories