Venezia- Simone Cavalli, Gaia Plebani, Greta Merisio, Carlotta Maltempi